Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä 2.11.2017

1a

Rekisterin-

pitäjä

Nimi

 

Osoite

 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

asiakaspalvelu@vegaanisuklaa.fi

2

Yhteyshenki-

lö rekisteriä

koskevissa

asioissa

Nimi

 

Osoite

 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

asiakaspalvelu@vegaanisuklaa.fi

3

Rekisterin nimi

Vegaanisuklaa.fi Asiakasrekisteri

4

Henkilötieto-

jen käsittelyn

tarkoitus

 

 

 

 

 

 

Asiakassuhteen hoitaminen. Verkkokauppatilausten käsittely. Uutiskirjeen lähetys.  

 

 

 

5

Rekisterin

tietosisältö

Nimi

Osoite

Sähköpostiosoite

Tilaustiedot

6

Säännönmu-

kaiset tieto-

lähteet

Henkilön itsensä antamat tiedot Vegaanisuklaa.fi-sivustolla

 


                                                                                       REKISTERISELOSTE                                                        2

 

7

Tietojen sään-

nönmukaiset

luovutukset

Tietoja säilytetään lukitussa tilassa.

Henkilörekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että sekä manuaalisesti tallennettuihin, että ATK-järjestelmään tallennettuihin henkilörekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisteröidyn työntekijät, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus.

8

Tietojen siirto

EU:n tai ETA:n

ulkopuolelle

 

 

     

9

Rekisterin

suojauksen

periaatteet

A Manuaalinen aineisto

     

B ATK:lla käsiteltävät tiedot